Jaunākās ziņas

Vienmēr aktuāli

Zvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīvaZvaigzne neaktīva

Administratīvo atbildību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu regulē Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (turpmāk – LAPK)[1]. Tas ir pieņemts 1984. gadā PSRS pastāvēšanas laikā un tika grozīts vairāk par 150 reizēm ar mērķi pielāgot tajā ietvertās normas demokrātiskās valsts principiem un nodrošināt tā efektīvu darbību.

©2018-2024 ip.care

Search