Visi intelektuālā īpašuma aizsardzības pakalpojumi

Uzticami risinājumi un individuāla pieeja

Mūsu pakalpojumi

Services

Meklējumi

IP.CARE veic preču zīmju, dizainparaugu un patentu meklējumu. Meklējums ir nepieciešams lēmuma par pieteikuma iesniegšanas pieņemšanu un potenciālo intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu noskaidrošanai.
Bzmaksas preču zīmju meklējums pirms reģitrācijas pieteikuma iesniegšanas

Services

Dizainparaugi un patenti

Mūsu pakalpojumi saistībā ar pateniem un dizainparaugiem iekļauj pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, lietvedības vešanu, saraksti ar patentu iestādēm, dizainparauga reģistrācijas un patenta piešķiršanas procesa atbalstu, uzturēšanu spēkā un ikgadējo nodvu apmaksu, tiesību nodošanas un licenču reģistrāciju, kā arī pakalpojumus saistībā ar tiesību anulēšanu un strīdiem.

Services

Stratēģija

Mēs sniedzam bezmaksas konsultācijas intelektuālā īpašuma tiesību reģistrācijas un aizsadzības jomā, balstoties uz meklējumu rezultātu vispusīgās analīzes. IP.CARE izstrādā stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai un aizsardzībai visā pasaulē.

Services

Intelektuālā īpašuma audits

Mēs veicam vispusējo analīzi, lai izvērtētu uzņēmuma vai organizācijas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības apjomu un pakāpi. Intelektuālā īpašuma audits gan potenciālajam tiesību pārņēmējam, gan pašam uzņēmumam ir svarīgākais posms intelektuālā īpašuma pārvaldībā un lietišķā darījuma - uzņēmuma pārdošanas vai licencēšanas sagatavošanā.

Services

Preču zīmes

IP.CARE nodarbojas ar preču zīmju reģistraciju no pieteikuma isniegšanas līdz aizsardzības dokumenta izsniegšanas, pārstāv preču zīmju pieteicējus un īpašniekus iebuldumu, anulēšanas lietās un strīdos, sniedz pakalpojumu saistībā ar termiņu pagarināšanu, intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu un licencēšanu.

Services

Intelektuālā īpašuma novērtēšana

Kvalificētais intelektuālā īpašuma vērtētājs veic intelektuālā īpašuma novērtēšanu ar mērķi to ieguldīt uzņēmuma kapitālā, piesaistīt investīcijas, likvidēt uzņēmumu, pirkt vai pārdot intelektuālo īpašumu.

Speciālais piedāvājums maksātnespējas administratoriem un uzņēmumu likvidatoriem

©2018-2024 ip.care

Search