Meklējums un stratēģija

Preču zīmju un dizainparaugu meklējumi, konsultācijas par intelektuālā īpašuma reģistrāciju un aizsardzību uz vispusīgās meklējuma rezultātu analīzes pamata

Preču zīmes un dizainparaugi

Palīdzība visos preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas posmos no pieteikuma sagatavošanas un iesniegšanas līdz reģistrācijas apliecības izsniegšanas; iebildumi, anulēšana, atzīšana par spēkā neesošu, domstarpību risināšana; termiņa atjaunošana, tiesību nodošana un licencēšana  

Intelektuālā īpašuma novērtēšana un audīts

Intelektuālā īpašuma aizsardzības apjoma noteikšana un intelektuālā īpašuma novērtēšana ieguldīšanai uzņēmuma kapitālā, investīciju piesaistīšanai, pirkšanai, pārdošanai un uzņēmuma likvidācijas mērķim

Drošie un efektīvie risinājumi intelektuālā īpašuma aizsardzībā

Sniedzam bezmaksas informāciju un profesionālā patentpilnvarnieka konsultāciju

Pilns pakalpojumu klāsts intelektuālā īpašuma jomā

EIROPAS SAVIENĪBAS PREČU ZĪMES

KOPIENAS DIZAINPARAUGI

STARPTAUTISKĀS PREČU ZĪMES UN DIZAINPARAUGI

KRIEVIJA UN NVS VALSTIS

BALTIJAS VALSTIS

AUSTRUMEIROPA

Pieredze intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā vairāk nekā 20 gadi

Mūsu prasmes un zināšanas nodrošina pilnu ar intelektuālo īpašumu saistīto pakalpojumu klāstu, tostarp reģistrāciju, uzturēšanu, aizsardzību un novērtēšanu Eiropas Savienībā, Baltijas valstīs, Krievijā, NVS un Austrumeiropas valstīs

Stāsts un vēsture 01.

IP.CARE sākās kā profesionālā patentpilnvarnieka individuālā prakse, sniedzot pakalpojumus intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Iepriekšējais profesionālā patentpilnvarnieka darbs lielākajā intelektuālā īpašuma aizsardzības aģentūrā Baltijas valstīs nodrošināja spēcīgu pamatu patstāvīgai darbībai.

Vērtības un filozofija 02.

Katrs klients ir unikāls un vērtīgs and tiek apkalpots, ievērojot Each client is unique and valuable and is treated on the principles of patiesības, taisnīguma, atbildības un individuālās pieejas principus. Mūsu veiksme ir panākta pateicoties savstarpējai uzticībai un sadarbībai ar klientiem.

Misija un pakalpojumi 03.

IP.CARE ir dibināta, lai palīdzētu jums aizsargāt jūsu intelektuālo īpašumu. Mūsu specializācija ir jūsu interešu pārstāvniecība Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO), Starptautiskajā birojā (WIPO), Latvijas patentu valdē, Krievijas, NVS un Austrumeiropas valstu nacionālajās patentu iestādēs preču zīmju, patentu un dizinparaugu lietās.

Profesionālā patentpilnvarniece

Eiropas preču zīmju un dizainparaugu pilnvarniece
Latvijas profesionālā patentilnvarniece
Intelektuālā īpašuma vērtētāja

Olga Vahatova

Eiropas preču zīmju un dizainparaugu pilnvarniece
Latvijas profesionālā patentilnvarniece
Intelektuālā īpašuma vērtētāja

Olga Vahatova
Profesionālā patentpilnvarniece

Olga Vahatova ir profesionālā patentpilnvarniece ar darba pieredzi vairāk nekā 20 gadi, pateicoties kurai Olga kļuva par zinošu speciālisti intelektuālā īpašuma tiesību nostirpināšanas un aizsardzības jomā. Ar starptautiskajiem uzņēmumiem un sadarbības laikā Olga izpildīja speciālās intelektuālā īpašuma tiesību porfeļa vadības prasības un pielietoja individuālo pieeju katram klientam. Viņas klientiem tiek nodrošināti augstākās kvalitātes pakalpojumi preču zīmju, dizainparaugu un patentu tiesību nostiprināšanai, aizsardzībai, nodošanai un licencēšanai Latvijā, Baltijas valstīs, Eiropas Savienībā, Krievijā un citās valstīs, kā arī intelektuālā īpašuma novērtēšanai.

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE

Profesionālā patentpilnvarniece preču zīmju lietās kopš 2004.gada
Kvalificētā intelektuālā īpašuma vērtētāja kopš 2004.gada
Profesionālā patentpilnvarniece dizainparaugu lietās kopš 2008.gada
Profesionālā patentpilnvarniece patentu lietās kopš 2012.gada

IZGLĪTĪBA

2000.gads - Krievijas Valsts Intelektuālā īpašuma institūts, intelektuālā īpašuma novērtēšanas eksperte
1999.gads - Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistre (ekonomikā), maģistra darba tēma:Investīcijas intelektuālā īpašuma objektos 

VALODAS

angļu, latviešu, krievu, spāņu

DALĪBA

Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija
Profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena komisija
International Trademark Association (INTA)

Ir jautājumi?

Ja Jums ir kādi jautājumi, Jums is vajadzīga profesionālā patentpilnvarnieka konsultācija vai Jūs vēlaties saņemt mūsu pakalpojumu cenrādi, lūdzu uzrakstiet mums.

Mēs labprāt Jums atbildēsim.

 • 1. Kāpēc man vajag profesionālo patentpilnvarnieku?

  Profesionālais patentpilnvarnieks ir speciālists ar zināšanām un pieredzi intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā. Mēs zinām, kā Jūs varētu iegūt piemērotāku un drošāku intelektuālā īpašuma aizsardzību, kāda procedūra un iespējamā darbība būtu efektivākā Jūsu gadījumā. Mēs ievērojam Jūsu intelektuālā īpašuma uzturēšanas termiņus un pārstāvām Jūs valsts iestādēs visās lietās saistībā ar Jūsu intelektuālo īpašumu.

  Nerezidentiem jānozīmē pārstāvis intelektuālā īpašuma lietās tajās jurisdikcijās, kur viņiem nav juridiskās adrese vai biznesa vienības.

 • 2. Cik daudz tas maksā?

  Lūdzu nosūtiet mūsu cenrāža pieprasījumu un norādiet, kāda jurisdikcija (valsts) un kāds intelektuālā īpašuma objekts (preču zīme, dizainparaugs, patents) Jūs interesē.

  E-pasts: [email protected]

 • 3. Kas ir intelektuālā īpašuma novērtēšana?

  Intelektuālā īpašuma novērtēšana ir intelektuālā īpašuma monetārās vērtības aprēķins. Intelektuālā īpašuma novērtēšana tiek veikta dažādiem mērķiem: licencēšana, uzskaite, tiesību nodošana, ieguldīšana uzņēmuma kapitālā utt.

 • 4. Kas ir Eiropas Savienības preču zīme?

  Eiropas Kopienas preču zīmes (European Union Trademark – EUТМ) reģistrācija ir spēkā visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Grieķija, Holande, Francija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija).

  Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) veic pieteikuma formālo pārbaudi un pieteiktā apzīmējuma ekspertīzi attiecībā uz absolūtiem atteikuma pamatojumiem. Ja ekspertīzes rezultātā pieteiktais apzīmējums ir atzīts par reģistrējamu, preču zīmes pieteikums tiek publicēts un agrāko tiesību īpašniekiem (t.i., agrāku ES preču zīmju, ka arī starptautiski reģistrētu un nacionālo preču zīmju īpašniekiem) ir iespēja triju mēnešu laikā iesniegt iebildumu pret preču zīmes reģistrāciju, ja, viņuprāt, tā aizskar viņu intereses. Ja iebildumi netiek iesniegti vai iesniegtie iebildumi ir noraidīti, EUIPO reģistrē preču zīmi un publicē to EUTM datubāzē.

  Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu rakstīt: [email protected]

 • 5. Kas ir Eiropas patenta validācija?

  Eiropas patenta piešķiršanas procedūra beidzas ar lēmumu par Eiropas patenta piešķiršanu un attiecīgā paziņojuma un patenta apraksta publicēšanu. Pēc tam trīs mēnešu laikā jāveic validācija, t.i. jāapstiprina Eiropas patents Eiropas Patentu konvencijas dalībvalstīs, jo no šī brīža Eiropas patents piekrīt šo valstu patentu iestādēm.

  Patenta validācijai dažu valstu nacionālās patentu iestādes pieprasa patenta vai vismaz pretenziju tulkojumu, ja patents nav izdots norādītās valsts oficiālajā valodā. Eiropas patents zaudē spēku attiecīgās valsts teritorijā, ja nav iesniegts nepieciešamais tulkojums.

  Lai Eiropas patentu apstiprinātu Latvijā, Latvijas Republikas Patentu valdē jāiesniedz pretenziju tulkojums latviešu valodā un jāsamaksā nodeva par to publicēšanu. Turklāt, patenta uzturēšanai spēkā ir jāmaksā ikgadējās nodevas.

  Vairāk informācijas: [email protected]

Jaunumi

Saņem pēdējos jaunumus, informāciju par notikumiem, pārdomas musu blogā

 • 1

Sazinies ar mums

Lūdzu sazināties ar mums, ja Jums ir kādi jautājumi vai vajadzīga mūsu kosultācija

E-mail Skype

Tiešā līnija

Lūdzu piezvani mums un uzdod savu jautājumu

+371 2992 2129

©2018-2024 ip.care

Search